skip to Main Content

Graving

Vi har erfarne maskinførere og en bred maskinpark med både store og små maskiner. Vi innehar ADK sertifisering og påtar oss oppdrag innen vann og avløp. Spesialmaskiner som kraftig vakumsuger gjør oss i stand til å fjerne masser der hvor konvensjonelle gravemetoder ikke er mulig.

  • Planeringsarbeider
  • Dreneringsarbeider
  • Gravearbeider
  • VA
  • Vakumsuger (suger masser i kabelgrøfter etc.)
Back To Top