Skip to content

Bane

Vi har jobbet mod bane helt siden starten av, og hadde 20 års erfaring innen jernbane før oppstart. Vi har derfor god oversikt over hvordan de ulike fagområdene henger sammen innenfor dette feltet. Vi har gjennom driftsårene hatt ulike typer skinne/vei maskiner som kan benyttes på spor. Da det finnes mange store og dyktige entreprenører innenfor dette segmentet, konsentrerer vi oss om å ha de maskinene som trengs for å kunne utføre arbeider som ikke faller direkte inn under sporarbeider.

Vi kan bl.a. tilby

  • Hovedsikkerhetsvakter
  • Leder for elsikkerhet
  • Maskinførere med operatør skinne-/veimaskin
  • Maskiner sertifisert på jernbane
  • Stasjonsdrift
  • Utvendig drift og vedlikehold
  • Vegetasjonskontroll og rydding
  • Gjerdearbeider
  • Plattformarbeider
  • Vintervedlikehold av plattformer, sporveksler og spor
Back To Top