Skip to content

Utemiljø & Grønt

Utomhusanlegg er levende rom som kontinuelig forandres og forvitres. Våre dyktige medarbeidere har lang erfaring i å bygge, vedlikeholde og drifte parker og grøntanlegg. Vi tar på oss alt fra små og enkle oppdrag, til store parker og anlegg. Vi kan tilby helårs kontrakter hvor snø og vinterdrift er en viktig del av helheten.

Våre gode medarbeidere har vært med helt fra staten av, og opparbeidet god erfaring på å utforme lettstelte og praktiske utearealer. Dette er ofte avgjørende for videre drift, og vedlikehold innenfor budsjetter. Det er ofte viktig at grøntarealer og kantsteinbelegning ikke fører til unødvendig kostnad med bl.a. vintervedlikehold.

Vi utfører bl.a.

  • Steinarbeider med kantstein, granittstein, belegningsstein og skifer
  • Beplantning
  • Gressplen
  • Asfaltering
Back To Top