Skip to content

Utemiljø

Utomhus anlegg er levende rom som kontinuerlig forandres og forvitrer. Våre dyktige medarbeidere har lang erfaring i å bygge, vedlikeholde og drifte parker og grøntanlegg. Vi tar på oss alt fra små og enkle oppdrag, til store parker og anlegg. Vi kan tilby helårs kontrakter hvor snø og vinterdrift er en viktig del av helheten.

Vi benytter moderne utstyr og tilbyr bland annet kjemikaliefri ugressbekjempelse.

  • Belegningsstein/kantstein
  • Asfaltering
  • Mur
  • Vegetasjonskontroll
  • Beplantning
  • Plenarbeid
  • Gjerdearbeid
  • Beskjæring, topping og fjerning av trær.
  • Spesialrenhold (grafittifjerning, antigrafittibehandling, malingsfjerning og fasadevask)
Back To Top